CV

Koulutus

Kuopion yliopisto (2010 eteenpäin Itä-Suomen yliopisto)
1.         Pääaine: Sosiaalipolitiikka                         2014 (valmistunut YTM 22.10.2014)
Pro-gradu: Osuuskunnat ikäihmisten asumispalvelujen tuottamisen vaihtoehtona. Arvosana: Cum laude approbatur.
2.         Sivuaineet: Terveystaloustiede, Osuustoiminta
Savonia ammattikorkeakoulu                              2005-2006
1.         Pääaine: Elektroniikka

Työkokemus

*Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 10/2015 – 12/2015
Amanuenssi / Kv-koordinaattori (sijaisuus)
Vastasin kv-asioiden yleiskoordinaatiosta yhteiskuntatieteiden laitoksella ja tiedekunnan kv-opintohallinnossa. Erasmus-sopimuksien hallinta ja kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden sekä laitokselta vaihtoon lähtevien opiskelijoiden ohjaaminen oli päivittäistä työtäni. Osallistuin myös opetussuunnitelmatyöhön. Vastuullani oli myös opintohallinnollisten kv-asioiden valmistelu tiedekuntaneuvostoon/dekaanille. Lisäksi työhöni sisältyi tiedekunnan englanninkielisten nettisivujen sisällön tuottaminen ja markkinointityöryhmän jäsenyys.
*Idäntähti ry 03/2014 – 05/2014
Kampanjapäällikkö
Johdin eurovaaliehdokas Jukka Savolaisen kampanjaa. Vastuullani oli mm. markkinointi, mediayhteistyö, viestinnän suunnittelu, budjetointi sekä kenttätyön suunnittelu ja organisointi.
*Savo-Karjalan Kokoomus ry (aikaisemmin Pohjois-Savon Kokoomus ry) 1.8.2012 – 28.2.2014
Järjestö- ja kunnallisasiainsihteeri
Vastuullani oli Kuopion Kokoomuksen ja Kokoomuksen Kuopion valtuustoryhmän tarvitsemista hallinto- ja avustajatehtävät. Lisäksi koordinoin Kuopion kaupungin kokoomuslaisten lauta- ja johtokuntien jäsenten toimintaa. Tehtäviini kuuluivat myös mm. järjestöohjaus ja – tiedottaminen, asiakaspalvelu ja – neuvonta sekä jäsenrekisterin ylläpito.
*Pohjois-Savon Kokoomus ry 03/2011 – 04/2011
Kampanjatoimistovastaava
Vastasin kampanjatoimiston päivittäisen toiminnan organisoimisesta ja johtamisesta toiminnanjohtajan alaisuudessa.
*Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) 1/2009- 12/2009 (kokopäiväinen palkkioperusteinen toimi)
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
Toimin mm. lobbaajana uuden yliopistolain tiimoilta, vedin valtakunnallisia koulutuksia ylioppilaskunnan toimijoille ja päivittäisenä työnäni oli valtakunnallinen edunvalvontatyö. Lisäksi toimin Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista opiskelijapalautejärjestelmää valmistelevan työryhmän varapuheenjohtajana.
*Joukon Sähkö Oy kesäisin 2002 ->
Harjoittelija
Varastotöitä, lähettinä toimimista, inventaariota, atk-asennusta ja työmaalla toimimista (ohjauksen alaisena.)

Luottamustoimet

*Savo-Karjalan Kokoomus ry
       -Piirihallituksen jäsen           2016-
*Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica
       -Tarkastuslautakunnan jäsen            2013-
*Pohjois-Savon kärjäoikeus
       -Maallikkotuomari (lautamies)           2013-
*Savonia ammatti- ja aikuisopisto SAKKY
       -Hallituksen varajäsen          2013-
*Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
       -Valtuuston varajäsen          2013-
*Kokoomuksen Kuopion talousseura r.y.
       -Puheenjohtaja                                  2012-2014
*Kansallinen Kokoomus r.p.
      -Puoluevaltuuston varajäsen         2011-2012
*Kokoomuksen Kuopion kunnallisjärjestö r.y.
      -Yhdistyksen varapuheenjohtaja ja vaalipäällikkö (kunnallisvaalit) 2012
      -Hallituksen jäsen (eduskuntavaalien vaalipäällikkö) 2011
*Kuopion kaupunki
      -Kasvun ja oppimisen lautakunnan varajäsen 2011-2012
*Kuopion ateria
       -Johtokunnan varajäsen 2011-2012
*Kansallisen Sivistysliiton Kuopion Opinto- ja kulttuuriyhdistys ry.
      -Hallituksen jäsen 2011-2014
*Kuopion Tuhatkunta r.y.
     -Hallituksen puheenjohtaja 2010
     -Hallituksen jäsen 2009
*Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
     -Valtuuskunnan jäsen 2007-2011
*Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta r.y.
     -Liittohallituksen jäsen 2008
*Kuopion yliopiston ylioppilaskunta
      -Edustajiston jäsen 2009
     -Hallituksen puheenjohtaja 2008
     -Hallituksen jäsen (sosiaalipolitiikka) 2007
*Kuopion yliopisto
     -Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 2007-2008
*Pohjois-Savon Kokoomusnuoret r.y.
     -Piirihallituksen jäsen 2007
*Nekocon 2006 & 2008
     -Päävastaava / tiedottaja
*Socius r.y. (yhteiskuntatieteellinen ainejärjestö)
     -Puheenjohtaja        2007

Osaaminen

ATK-taidot
Word, Excel, Powerpoint, HTML, ATK-asennus, SPSS, Windows, Linux.
Kielet
Suomi, äidinkieli.
Ruotsi, tyydyttävä.
Englanti, kiitettävä.
Erityisosaamiset
Sosiaalisuus ja taito tulla ihmisten kanssa toimeen.
Organisointikyky.
Tapahtumien järjestäminen (niin valtakunnalliset kuin pienemmät).
Verkostoitumistaidot ja verkostotyö.
Tiedonhaku, analysointi ja raportointi.

Muuta tietoa

Harrastukset
– Kirjallisuus.
– Reserviläisammunta.
– Populaarikulttuuri.

 

Asepalvelus

Kainuun prikaati                       2004
1.         Pioneeri